Hướng dẫn thanh toán

CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG

Vietcombank

Chủ tài khoản : Phạm Xuân Quỳnh
Số tài khoản : 0341006992151
Chi nhánh : Vietcombank Hải Dương